Pretraga svih brojeva Godišnjaka za psihologiju - ukucajte ključne reči:

 

 

 

 

Psychosocial and psychiatric characteristics among croatian lesbian, gay, and bisexual population

Ivan Zečević, Danijela Jandrić

https://doi.org/10.46630/gpsi.19.2022.01 

Pregledajte ceo tekst

Perceived academic control and achievement: the mediating role of boredom during online teaching

Kristina Ranđelović, Jelena Minić

https://doi.org/10.46630/gpsi.19.2022.02

Pregledajte ceo tekst

Kvalitet porodičnih interakcija kao predictor samoefikasnosti i školskog uspeha adolescenata

Žana Živković Rančić, Nebojša Milićević

https://doi.org/10.46630/gpsi.19.2022.03

Pregledajte ceo tekst

Differentiation of self as a predictor of capacity for mentalization

Marija Todosijević, Dijana Kojić

https://doi.org/10.46630/gpsi.19.2022.04

Pregledajte ceo tekst

Povezanost strategija prevladavanja stresa sa psihološkim blagostanjem u kasnoj adolescenciji

Jelena Marković

https://doi.org/10.46630/gpsi.19.2022.05

Pregledajte ceo tekst

Personality traits and identity status of adolescents: a person-centered approach

Bojana Marinković, Luka Borović

https://doi.org/10.46630/gpsi.19.2022.06

Pregledajte ceo tekst

’’Sujeta’’ – od konstrukta do korelata

Senka Kostić

https://doi.org/10.46630/gpsi.19.2022.07

Pregledajte ceo tekst

Pol, percipirani vaspitni stavovi roditelja, empatija i lokus kontrole kao prediktori socijalne anksioznosti kod studenata

Milica Tasković, Snežana Stojiljković

https://doi.org/10.46630/gpsi.19.2022.08

Pregledajte ceo tekst