Pretraga svih brojeva Godišnjaka za psihologiju - ukucajte ključne reči:

 

 

 

 

Provera konstrukt validnosti srpske adaptacije revidirane Collett-Lester skale straha od smrti 

Kristina Petrović, Iva Konc, Bojana M. Dinić
https://doi.org/10.46630/gpsi.17.2020.01

Pregledajte ceo tekst

Otpornost kao prediktor društveno neprihvatljivog ponašanja

Gorjana Vujović, Đorđe Petronić
https://doi.org/10.46630/gpsi.17.2020.02

Pregledajte ceo tekst

Odnos afektivnog temperamenta sa dimenzijama mentalnog zdravlja

Dušan Vlajić, Danica Trajković
https://doi.org/10.46630/gpsi.17.2020.03

Pregledajte ceo tekst

Provodljivost kože i promene u izraženosti pozitivnog i negativnog afekta izazvane gledanjem isečka iz filma u odnosu na optimizam i pesimizam

Ana Jovančević, Miljan Jović, Nebojša Milićević, Miodrag Milenović, Miroslav Komlenić
https://doi.org/10.46630/gpsi.17.2020.04

Pregledajte ceo tekst

Povezanost fenomena afantazija sa preferencijom ka određenim filmskim žanrovima

Anja Stojković, Aleksandra Kostić, Monika Gluvačević
https://doi.org/10.46630/gpsi.17.2020.05

Pregledajte ceo tekst

Razlike u proceni zadovoljstva životom između osoba koje imaju i koje nemaju člana porodice kome je potreba posebna nega

Miljana Spasić Šnele, Jelisaveta Todorović
https://doi.org/10.46630/gpsi.17.2020.06

Pregledajte ceo tekst