Pretraga svih brojeva Godišnjaka za psihologiju - ukucajte ključne reči:

 

 

 

 

Psihološka nefleksibilnost kao medijator odnosa između ranih maladaptivnih shema i manifestacija depresivnosti, anksioznosti i stres

Igor Krnetić, Lana Vujaković

https://doi.org/10.46630/gpsi.18.2021.01

Pregledajte ceo tekst

Significance of sport activities for persons with disabilities

Svetlana Obradović, Thomas Nikodelis, Milica Stojković

https://doi.org/10.46630/gpsi.18.2021.02

Pregledajte ceo tekst

Unutrašnji radni modeli afektivne vezanosti kao prediktori mračne trijade

Luka Borović, Jelena Marković

https://doi.org/10.46630/gpsi.18.2021.03

Pregledajte ceo tekst

Strategije prevladavanja stresa kao prediktori internet zavisnosti

Teodora Pavićević

https://doi.org/10.46630/gpsi.18.2021.04

Pregledajte ceo tekst

Lokus kontrole i percipirana socijalna podrška kao prediktori nivoa stresa kod adolescenata

Ljubica Petković, Miljana Mihajlović, Jovana Stevanović, Milica Arsić, Dušan Glišić

https://doi.org/10.46630/gpsi.18.2021.05

Pregledajte ceo tekst

Depresivnost i vizuelno pamćenje specifičnih stimulusa (emotikona)

Dajana Budiša, Ajla Halilović, Ljiljana Jovanović, Nedeljka Prole, Svetlana Borojević

https://doi.org/10.46630/gpsi.18.2021.06

Pregledajte ceo tekst

Modusi estetske obrade, perfekcionizam i divljenje kao prediktori umetničke vrednosti

Miljana Nikolić

https://doi.org/10.46630/gpsi.18.2021.07

Pregledajte ceo tekst

Efekat facijalne ekspresije emocija, tipa i nivoa moći na zaključivanje o dominantnosti opažene osobe

Stefan Đorić

https://doi.org/10.46630/gpsi.18.2021.08

Pregledajte ceo tekst

Povezanost desničarske autoritarnosti sa petofaktorskim modelima ličnosti – metaanaliza

Nemanja Đorđević
https://doi.org/10.46630/gpsi.18.2021.09

Pregledajte ceo tekst