Godišnjak za psihologiju

 

Godišnjak za psihologiju je naučni časopis Departmana za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, koji objavljuje originalne naučne radove, pregledne članke i kratke izveštaje (na srpskom i na engleskom jeziku) iz svih oblasti psihologije.

Časopis je pokrenut 2003. godine, a od početka 2018. časopis ima novi uređivački odbor čiji je cilj da objedini radove autora sa različitih institucija, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, te da u narednom periodu radi na ispunjavanju kriterijuma za višu kategoriju.

Rukopisi se upućuju na recenziju tek nakon početne procene podobnosti za objavljivanje u časopisu i recenziraju se od strane dva nezavisna i anonimna recenzenta. Na osnovu rezultata recenzije redakcija časopisa donosi odluku o objavljivanju rada i o tome obaveštava autora.

Prilikom uređivanja i razrešavanja etički spornih pitanja uredništvo časopisa se rukovodi Etičkim kodeksom o objavljivanju radova i sprečavanju zloupotrebe podataka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Etički kodeks

Glavni i odgovorni urednik časopisa je Kristina Ranđelović, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Doktorirala je u oblasti psihologije ličnosti na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od 2008. godine radi na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu na predmetima Osnove psihologije ličnosti, Teorije ličnosti, Psihologija individualnih razlika, Psihologija ličnosti i Multivarijantna statistika. Od 2011. godine učestvuje na naučno-istraživačkom projektu (Indikatori i modeli usklađivanja uloga na poslu i u porodici, 179002D) Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Autor je i koautor brojnih objavljenih radova, kako u domaćim, tako i u međunarodnim časopisima.

Kontakt: kristina.randjelovic@filfak.ni.ac.rs