Informacije

Godišnjak za psihologiju

 

Redakcija naučnog časopisa Godišnjak za psihologiju je počela sa pripremom novog broja. Časopis objavljuje radove na srpskom i engleskom jeziku (originalne naučne, pregledne i stručne radove iz svih oblasti psihologije) sa ciljem okupljanja domaće i inostrane naučne i stručne javnosti radi ostvarenja zajedničkog zadatka, a to je unapređenje psihološke teorije i prakse, kroz nova saznanja.

Rok za predaju članaka je 30. 6. 2019. godine.

Radovi se prijavljuju elektronski, preko obrasca za prijavu, koji se nalazi na: http://www.psihologijanis.rs/godisnjak/prijava-radova.aspx.